Corporate Social Responsibility

Vår målsättning är att skapa Sveriges främsta idrottsevent inom socialt ansvarstagande. Vi skall vara marknadsledande och föregå med gott föredöme, för andra idrottstävlingar att följa efter.

Fokusområden

  • Ekonomisk välgörenhet
  • Skänka mat och dryck till lokal hjälporganisation
  • Miljö
  • Mat & Dryck

EKONOMISK VÄLGÖRENHET

Förmånstagare är Läkare Utan Gränser.

Insamling för 2015 års event, https://se.betternow.org/fundraisers/simma-24-timmar-2015-for-lakare-utan-granser

MILJÖ

Certifiering med Göteborg Stads Miljödiplom under eventet 2017.

Handlingsplanen innefattar

  • Källsortering av sopor
  • Förslag på resande
  • Reklam för samarbetspartners med miljöfokus.

MAT & DRYCK

Vid val av samarbetspartners och vid val av mat & dryck så fokuseras på att välja samarbetspartners som kan leverera ekologiska produkter och fokuserar på ekologiska produkter i sitt sortiment.

  • Samarbete med restaurang och leverantörer som fokuserar på ekologiska produkter.
  • Reklam för samarbetspartners med ekologiska produkter.